Mind Elements

“You can not solve the problem with the same thinking that created the problem”
Albert Einstein

Het eerste element binnen de identity Blueprint is Mind Elements.  Mind Elements gaat over wat je gelooft en waar je van overtuigd bent. Onze overtuigingen, jouw manier van denken vormen het fundament van je identiteit.

Ieder mens creëert als het ware een eigen realiteit van het leven met de gedachten en de overtuigingen die we denken. Deze denkpatronen kunnen belemmerend of stimulerend werken. Wanneer het gaat over persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke effectiviteit zijn deze denkpatronen vaak de basis en speelt jouw verleden hierin een rol.

Veel van de belemmerende denkpatronen zijn onbewust en komen meestal in actie op momenten dat je ze niet kunt gebruiken. Angst is de meest bekende en voorkomende belemmerende overtuiging waar ieder mens op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt.

Bijvoorbeeld faalangst, angst voor kleine ruimtes, angst voor het donker, angst voor dieren of clowns, etc… Andere belemmerende overtuigingen kunnen zijn Ik ben niet goed genoeg, niemand houdt van mij, ik ben niet perfect (lelijk, dik, te dun), iedereen is tegen mij (complotdenken), ik mag niet genieten. Dit soort overtuigingen ben je natuurlijk liever kwijt dan rijk.

Zoals al eerder aangestipt zijn er ook stimulerende overtuigingen die je graag zou willen behouden. Deze overtuigingen zijn positief en bekrachtigend van aard.
Bijvoorbeeld ik mag er zijn, ik voel mij veilig, ik vertrouw op mezelf, ik accepteer mezelf zoals ik ben….
Als dit elementen niet in overeenstemming en gelijkheid is met de andere elementen spreken we bij Comeback-Lifestyle van een identity gap. Comebackpower geeft je energie om dit gat te begrijpen en te dichten want…

Comebackpower is een energie in jou, het leven geeft het aan jou, creëert het voor jou, laat het groeien. Het is overal om ons heen, verbindt ons.

News about Mind Elements