Soul Elements

"The soul, like the body lives by what it feeds on”
Josiah Glibert Holland

Het vierde element binnen de Identity Blueprint is Soul Elements. Soul Elements gaat over je persoonlijke innerlijke ervaring, je bezielde leven en zingeving.

Belangrijke begrippen hierin zijn je voice of ego (je innerlijke raadgever)en je kracht om naar jezelf te luisteren.
Je persoonlijke beleving is een weg tot zelfkennis Een innerlijk proces door het onbewuste te onderzoeken en tot bewustzijn te komen.

Het gaat om de verbinding met jezelf en met je essentie. Omdat onze wereld sterk leunt op de bewijsbare feitelijke wereld en wat iedereen denkt en vindt, hebben we soms moeite met de persoonlijke ongrijpbare innerlijke wereld. Om vast te houden aan je innerlijke ervaring kan heel lastig zijn zeker als die afwijkt van anderen.

Deze afwijkende ervaring voor je houden of met anderen mee praten voelt vaak beter aan. Een innerlijke ervaring kan ook je zelfbeeld verstoren en je zelfvertrouwen onder druk zetten. Negeren is geen optie. Je innerlijke ervaring vertelt je wat voor jou belangrijk. Het is een onderdeel van wie je bent…het maakt je uniek.Wat het lastig maakt is je voice of ego….je innerlijke raadgever of dat stemmetje in je hoofd.

Een belangrijk deel voor het tot stand komen van de identity gap. De voice of ego zorgt namelijk voor de identiteit versie wie we denken te zijn die anders is dan je ware ik. Het ego is de versie van jezelf die zich vooral bezighoudt met individuele identiteit en overleving. Bij een gesloten identity gap, wanneer lichaam en geest een geheel vormen en jou je ware identiteit laten zien dan heeft je ego een gidsende rol tussen gedachten, gevoelens en verlangens. Je kunt het onderscheid tussen een materialistisch verlangen en een innerlijk verlangen goed maken.
Als dit element niet in overeenstemming en gelijkheid is met de andere elementen spreken we bij Comeback-Lifestyle van een identity gap. Comebackpower geeft je energie om dit gat te begrijpen en te dichten want…

Comebackpower is een energie in jou, het leven geeft het aan jou, creëert het voor jou, laat het groeien. Het is overal om ons heen, verbindt ons.

News about Soul Elements